Zoals we weten, zijn soft skills minstens zo belangrijk als technische vaardigheden. Ze bieden bedrijven de vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor een goede samenwerking. Maar net zoals de vraag naar technische vaardigheden aan het veranderen is, evolueren ook de soft skills die recruiters waarderen in de loop van de tijd en de ontwikkelingen in de economie. Om onmiddellijk te kunnen beginnen met het aanleren van de door bedrijven meest gezochte vaardigheden, presenteren we hier vier soft skills waarmee je morgen het verschil kan maken.

 

Technische flexibiliteit

Technologieën volgen elkaar in hoog tempo op en zijn telkens weer anders. Zo heeft Ray Kurzweil, onderzoeker op het gebied van artificiële intelligentie, recentelijk aangetoond dat technologieën zich ontwikkelen langs een exponentiële curve. Dat betekent dat de technische veranderingen zichzelf continu versnellen. Vandaar dat bedrijven steeds minder geïnteresseerd zijn in de technische kennis waar een kandidaat op het moment van de sollicitatie over beschikt, en meer in zijn vermogen om zich aan te passen aan nieuwe technologische modellen.

Flexibiliteit is dus waar alles om draait: recruiters willen vooral zien hoe snel de sollicitant een nieuwe technologie onder de knie kan krijgen en in staat is het potentieel ervan te benutten. Om als bedrijf overal vlot op in te kunnen spelen, moeten de werknemers dat ook kunnen.

 

Empathie

Ook het management gaat nu door een veranderingsfase. Het moet al snel minder vertrouwen op traditionele vormen van autoriteit dan op empathie en luistervaardigheid. Volgens een onderzoek van Great Place To Work worden sommige kwaliteiten zoals luisteren, communiceren en empathie nu gewaardeerd door 71% van de werknemers. Een resultaat dat bevestigt wat velen al voelen: nieuwe generaties werknemers hebben meer moeite met autoriteit die als vanzelfsprekend geldt. Wat zij willen is antwoord op hun vraag naar betekenis. Empathie is daarom het vermogen dat toekomstige managers in staat zal stellen te luisteren naar en zich aan te passen aan de eisen elk in een meer horizontaal patroon.

 

Autonomie

Ondernemingen worden steeds minder gecentraliseerd en gaan steeds meer over op bedrijfsmodellen die uitgaan van de creativiteit en het initiatief van de werknemers. Als deze trend zich voortzet, zal het recruiters ertoe aanzetten kandidaten met een hoge mate van individuele autonomie te bevoordelen. Zichzelf tussentijdse doeleinden stellen, eigen methodes kiezen, onmiddellijk oplossingen zoeken voor de problemen in zijn/haar werk, zullen dus bijzonder gewaardeerde gedragingen zijn.

 

Goed samenwerken

De mobilisatie van collectieve intelligentie vormt de kern van de discussies over het management van morgen. Het out of the box denken, het ontstaan van problemen met betrekking tot alle diensten van het bedrijf, het belang van creatieve oplossingen: het zijn allemaal factoren die de situaties waarin werknemers effectief moeten samenwerken, vergroten. En die moeten dan ook leren goed met elkaar te communiceren en samen te werken, ondanks de traditionele scheiding van hun vak of hiërarchie. De werknemer van morgen kan efficiënt zelfstandig werken, maar moet daarnaast beschikken over de soft skills waardoor overleg met de collega’s zijn vruchten afwerpt voor de onderneming en iets toevoegt voor zijn team.

Het herkennen van deze sleutelvaardigheden en -competenties is een grote uitdaging geworden voor rekruteringbureaus die moeten zoeken naar manieren om soft skills te identificeren. Persoonlijkheidstests, gedragsanalyses, referenties en video-interviews zijn allemaal middelen om deze beruchte vaardigheden in uw kandidaten te ontdekken.