De afgelopen jaren is er een term opgedoken binnen HR waar iedereen het over heeft: soft skills. Ze worden steeds belangrijker binnen het rekruteringsproces, omdat ze vaak net zo bepalend zijn als de hard skills van kandidaten. Wat betekent deze term? En vooral, hoe kunnen deze vaardigheden worden geëvalueerd tijdens het rekruteringstraject om de beste talenten aan te werven?


SOFT SKILLS VS HARD SKILLS

Soft skills betekent letterlijk ‘zachte vaardigheden’, terwijl hard skills ‘harde vaardigheden’ betekent. Wat wordt er precies met deze termen bedoeld?

  • Hard skills zijn de aantoonbare, technische en academische vaardigheden die een individu door training en ervaring verwerft. Ze omvatten onder andere het behalen van een diploma of het beheersen van een softwareprogramma. Deze vaardigheden zijn daarom objectief en gemakkelijk meetbaar.
  • Soft skills zijn daarentegen vaardigheden die direct verband houden met de menselijke kwaliteiten van kandidaten: het zijn gedrags-, relationele en emotionele vaardigheden. Het is een breed begrip en het omvat zowel creativiteit, als het vermogen om in een team te werken en het vermogen om complexe problemen op te lossen. Deze vaardigheden zijn van nature moeilijker te meten. Dit vooral in traditionele rekruteringsprocessen, waarbij de cv koning is, doordat ze niet worden gevalideerd met een diploma of een objectief bewijs.

Dat soft skills bijzonder gewild zijn, komt doordat ze de kern van de zakelijke behoeften vormen, nog sterker vandaag. Vandaag zijn samenwerking, welzijn op het werk en de culturele match tussen een werknemer en zijn bedrijf belangrijke elementen voor bedrijven. Daarom is het niet langer voldoende om een expert te zijn binnen een vakgebied. Dit wil zeggen het beheersen van harde vaardigheden. Men moet kunnen samenwerken en zich kunnen aanpassen aan de diepgaande veranderingen op de arbeidsmarkt. De soft skills maken op deze punten het verschil.


HET BELANG VAN SOFT SKILLS BIJ REKRUTERING

Als je nog steeds denkt dat soft skills niet centraal staan in de selectie van kandidaten, is het tijd om van gedachten te veranderen. Volgens een onderzoek van DARES heeft 89% van de rekruteringsfouten te maken met attitudeproblemen, die vergeleken kunnen worden met soft skills. Daartegenover wordt slechts 11% van de rekruteringsfouten veroorzaakt door een gebrek aan technische vaardigheden.

Bovendien wordt het belang van soft skills in rekruteringsprocessen alleen maar groter. Het World Economic Forum publiceerde in 2016 een rapport: “The future of jobs”. Het presenteert de 10 soft skills die recruiters voor 2020 als noodzakelijk beschouwen: het oplossen van complexe problemen, kritisch denken, creativiteit, teammanagement, coördinatie met anderen, emotionele intelligentie, oordeels- en besluitvorming, het belang van klantenservice, onderhandeling, cognitieve flexibiliteit.

De conclusie van het World Economic Forum is als volgt: ‘gemiddeld genomen wordt meer dan één derde van de kernvaardigheden die voor de meeste beroepen in 2020 vereist zijn, nu nog niet essentieel geacht voor het werk van vandaag‘.

Het is daarom tijd om rekruteringstrajecten vanaf nu aan te passen, om zo deze essentiële vaardigheden te identificeren en het beste talent voor je bedrijf aan te trekken.


HOE KAN JE SOFT SKILLS EVALUEREN?

Soft skills staan vaak niet aangegeven op cv’s. Ze zijn per definitie minder gemakkelijk te beoordelen dan objectieve technische vaardigheden.

Bij CleverConnect denken we dat video een uiterst effectieve methode is om soft skills te onderscheiden. Dit is een van de redenen voor het ontstaan van Visiotalent, onze oplossing on-demand video-interviews.

On-demand video-interview is een asynchroon sollicitatiegesprek: jij, de recruiter, definieert de vragen en stuurt ze naar de kandidaten. Je hebt de vrijheid om de voorbereidingstijd te bepalen, het aantal pogingen die de kandidaat heeft voordat hij of zij het antwoord opneemt, enz… Dit biedt tijdwinst: voor de kandidaat die vragen kan beantwoorden wanneer het hem of haar beste uitkomt en voor jou. Dit omdat je het moment kan uitkiezen waarop je de antwoorden van de kandidaten wilt raadplegen, zonder meerdere afspraken in je agenda te blokkeren. Bovendien is het een hulpmiddel om soft skills beter te evalueren, vanaf het begin van je rekruteringsproces.

In plaats van honderden cv’s ontvang je video’s van kandidaten. Je opent de deur naar een rekrutering gebaseerd op menselijke kwaliteiten, voorafgaand aan de technische vaardigheden. Je hebt directe toegang tot de persoonlijkheid en gedragsvaardigheden van de kandidaat en kan atypische profielen beter identificeren. Afhankelijk van de soft skills die nodig zijn voor de functie en voor het bedrijf in het algemeen, adviseert Visiotalent je over relevante vragen.

WIE IS MIJN KANDIDAAT?

Een andere veel gebruikte methode voor bedrijven om deze informele vaardigheden te beoordelen, is het afnemen van een  persoonlijkheidstest. Door middel van verschillende vragen maken deze tests het mogelijk karakterkenmerken en handelswijzen aan te tonen die de kandidaat in gedefinieerde situaties waarschijnlijk zal laten zien. Ze kunnen soms zelfs het affiniteitsniveau tussen een manager en zijn toekomstige medewerker aantonen!

Conclusie: soft skills zijn allerminst een rage, maar worden steeds belangrijker bij rekrutering. Door het on-demand video-interview en persoonlijkheidstests in je wervingstraject te integreren, kan je gemakkelijker vooraf de talenten selecteren die passen bij je bedrijf. Ook de manier waarop je werkt, waardoor grote rekruteringsfouten die bedrijven veel geld kosten, worden voorkomen.

Voor meer informatie, ga naar Visiotalent.